Aktivnosti u srpnju

Članovi projektnog tima nastavljaju s radom na prilagodbi kompetencija, odnosno ishoda učenja za svaku radnu skupinu. S ciljem što boljeg pregleda definiranih prijedloga skupova učenja, članovi tima bili su podijeljeni u tri grupe te su im dodijeljena područja za pregled kojima se nisu osobno bavili s ciljem da se prijedlozi pripreme na što razumljiviji i točniji način.

Također, u utorak, 20. srpnja, provedena su dva online posjeta, University of Warwick gdje je ciljana domena bila područje Distribuiranih i interaktivnih sustava te University of Graz gdje je naglasak bio na području Podatkovnih tehnologija i umjetne inteligencije. Prilikom razgovora, članovi su se posebno orijentirali na informacije vezane za organizaciju njihovih studija po pitanju izvođenja nastave, studentske prakse i završnih radova te su dobivene vrijedne informacije za nastavak razvoja standarda kvalifikacija.