Rad članova kroz rujan i listopad

Kroz navedeno razdoblje članovi tima individualno rade na prilagodbi kompetencija, odnosno ishoda učenja za svaku radnu skupinu. Kako bi u trenutne radne dokumente i prijedloge bili upućeni i članovi Uprave Fakulteta, organiziran je sastanak s članovima koji su također dali komentare i smjernice o prezentiranim prijedlozima te se osvrnuli na kasnije mogućnosti implementacije u nastavni plan i program.

Članovi su tijekom mjeseca rujna odradili online posjet s predstavnikom institucije Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Prilikom razgovora, sudionici sastanka posebno su se orijentirali na informacije vezane za organizaciju studija po pitanju izvođenja nastave, studentske prakse i završnih radova te su dobivene vrijedne informacije i šira slika provedbe za nastavak razvoja standarda kvalifikacija u sklopu projekta.