Rad članova radnih skupina kroz mjesec studeni

Nakon odrađene finalizacije popisa ključnih poslova za svaki standard zanimanja, članovi radnih skupina nastavili su s kontinuiranim sastancima s ciljem ujednačavanja naziva ključnih poslova za sve standarde zanimanja. 

Dogovorena je metodologija za sažimanje znanja i vještina čime se prelazi na idući korak u izradi standarda zanimanja, a to je izrada prijedloga kompetencija i skupova kompetencija.

Radna skupina za kvalitetu provodi analizu dobrih praksi koje se koriste za evaluaciju kvalitete nastave te provodi pilot projekt suradničke procjene.