Rad članova u prosincu

Članovi projektnog tima nastavljaju s kontinuiranim radom i finalizacijom na individualnoj razini, sa svojim radnim skupinama te na kraju na koordinacijskoj razini na prilagodbi skupova ishoda učenja i pripadajućih ishoda učenja te na definiranju akademskog dijela standarda kvalifikacija.

Također, razrađen je plan održavanja edukacija za unapređenje nastavničkih kompetencija kao jednog od postavljenih ishoda projekta. U samu provedbu radionica uključit će se nekoliko nastavnika s Fakulteta organizacije i informatike, a teme koje planiraju odraditi u koordinaciji s projektom RAPIDE i Study4Career su:  

  • Metode poučavanja, metode vrednovanja
  • Problem/Project/Work based learning
  • Flipped classroom i Inquery based learning
  • Laboratory based learning 
  • Game based learning
  • Instruction/lecture based learning i Peer/collaborative learning