Rad na projektnim aktivnostima u mjesecu listopadu 2020.

Kroz mjesec listopad održana su dva online koordinacijska sastanka na kojima su sudjelovali koordinatori projekta, voditelji radnih skupina te pojedini članovi istih.

Sudionici su aktivno radili na pripremi prijedloga standarda zanimanja, odnosno prilagođavanju popisa i definiranju ključnih poslova.

*

Također, članovi radne skupine Kvaliteta održali su radni sastanak s ciljem finaliziranja SWOT analize za domenu uspješnosti i svrsihodnosti anketa te domenu transparentnosti postupaka i rezultata vrednovanja kako bi se u postavljenom roku ispunili mjerljivi ishodi elementa projekta.

*

Od 7. do 9. listopada 2020. godine održana je CECIIS konferencija, a program je sadržavao i projektnu sekciju za predstavljanje projekata koji su trenutno u provedbi na Fakultetu organizacije i informatike. Mjesto je zauzeo i projekt DIP2Future te su diseminirane informacije o aktivnostima koje se provode, odnosno koje su planirane za cijelo vrijeme trajanja projekta.