Radni sastanci u rujnu 2020.

Intenzivni radni sastanci članova radnih skupina projekta DIP2Future nastavljeni su i tijekom rujna 2020. godine.

Članice radne skupine za kvalitetu dogovorile su metode provođenja anketa među studentima pa je tako, između ostalih, predložena metoda mapiranja iskustva, ankete, fokus grupa i metoda šest šešira. Također, članovi radne skupine za kvalitetu radili su na pripremi i raspisivanju SWOT analize za dvije različite domene, domenu uspješnosti i svrsihodnosti anketa te za domenu transparentnosti postupaka i rezultata vrednovanja na primjerima Fakulteta organizacije i informatike te Sveučilišta u Rijeci.

Nadalje, voditelji radnih skupina i koordinatori projekta su aktivno radili na analizi i pripremi prijedloga standarda zanimanja, optimizirajući popise s ključnim poslovima, znanjima i vještinama, a kako bi se temeljem toga kasnije mogli predložiti standardi kvalifikacija.

dip3
dip2
dip1
dip4
dip5