Radni sastanci u studenome

Članovi projektnog tima DIP2Future aktivno rade na finalizaciji prijedloga četiri standarda kvalifikacija: (1) magistar informacijske sigurnosti i privatnosti, (2) magistar digitalne transformacije i inovacija, (3) magistar distribuiranih i interaktivnih sustava i (4) magistar podatkovnih tehnologija i umjetne inteligencije. U mjesecu studenome tako su održana dva zajednička radna sastanka, gdje voditelji usklađuju i poboljšavaju svoj individualni rad i rad s vlastitom radnom skupinom.

Jedan od sastanaka održan je uživo gdje su članovi koordinacijskog tima koristili metodu obrnute prezentacije kako bi izlagali pojedini standard kvalifikacija. Ovaj je zadatak bio zamišljen da članovi tima koji nisu bili direktno uključeni u izradu pojedinog standarda kvalifikacija, neovisno prezentiraju svoj pogled na standard, a da pritom daju osvrt na strukturu skupova ishoda učenja, identifikaciju obaveznih i izbornih skupova ishoda učenja, identifikaciju akademskih skupova ishoda učenja te prijedloge dorada ili korekcija.