Kroz mjesec listopad održana su dva online koordinacijska sastanka na kojima su sudjelovali koordinatori projekta, voditelji radnih skupina te pojedini članovi istih.
Intenzivni radni sastanci članova radnih skupina projekta DIP2Future nastavljeni su i tijekom rujna 2020. godine.
Analiza prikupljenih podataka
Tijekom mjeseca kolovoza članovi projektnog tima provodili su početne analize prikupljenih informacija od strane poslodavaca/zaposlenika koje će biti temelj za izradu standarda zanimanja.