Sastanci radnih skupina

Datum početka aktivnosti
Datum završetka aktivnosti
Sastanci radnih skupina
Pročitajte više o aktivnostima radnih skupina projekta DIP2Future.

Radni sastanci u rujnu 2020.

Članice radne skupine za kvalitetu dogovorile su metode provođenja anketa među studentima pa je tako između ostalih predložena metoda mapiranja iskustva, ankete, fokus grupa metoda šest šešira. Također, članovi radne skupine za kvalitetu radili su na pripremi i raspisivanju SWOT analize za dvije različite domene, domenu uspješnosti i svrsihodnosti anketa te za domenu transparentnosti postupaka i rezultata vrednovanja na primjerima Fakulteta organizacije i informatike te Sveučilišta u Rijeci.

Nadalje, voditelji radnih skupina i koordinatori projekta su aktivno radili na analizi i pripremi prijedloga standarda zanimanja, optimizirajući popise s ključnim poslovima, znanjima i vještinama, a kako bi se temeljem toga kasnije mogli predložiti standardi kvalifikacija.

Datum početka
Datum završetka

Analiziranje prikupljenih podataka kroz provedbu anketa s poslodavcima

Tijekom mjeseca kolovoza članovi projektnog tima provodili su početne analize prikupljenih informacija od strane poslodavaca/zaposlenika koje će biti temelj za izradu standarda zanimanja. Pripremljene analize koristit će se za izradu sistematizacije ključnih poslova, znanja i vještina. Rezultat sistematizacije bit će prijedlog novih standarda zanimanja s ključnim poslovima, znanjima i vještinama u području podatkovnih tehnologija i umjetne inteligencije,  informacijske sigurnosti i privatnosti, distribuiranih i interaktivnih sustava te upravljanja transformacijom i inovacijom poslovnih sustava.

Datum početka
Datum završetka
Analiziranje prikupljenih podataka

Koordinatori i članovi radnih skupina rade na pripremi prijedloga standarda zanimanja

Tijekom srpnja 2020. članovi radnih skupina aktivno su pripremali finalne verzije prikupljenih anketnih materijala te su počeli pripremati okvir za pripremu popisa ključnih poslova i kompetencija potrebnih za opis standarda zanimanja.

Datum početka
Datum završetka
Sastanak radnih skupina

Održan sastanak koordinatora i voditelja radnih skupina

Sastanak je održan 10. lipnja 2020. godine, a koordinatori i voditelji radnih skupina predstavili su dosadašnje provedene ankete i najvažnije zaključke. Voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec, nakon prikupljenih informacija od voditelja i pomoćnika anketara, sukladno Metodologiji o izradi standarda zanimanja, informirala je o daljnjem procesu i rokovima po pitanju izrade standarda zanimanja te je diskutirana prilagodba i optimizacija popisanih ključnih poslova, znanja i vještina za izradu standarda zanimanja.

Datum početka
Datum završetka
Sastanak koordinatora radnih skupina

Nastavak anketiranja poslodavaca i sastanak radne skupine za kvalitetu

U okviru projekta DIP2Future voditelji i pomoćnici anketiranja aktivno su nastavili u svibnju s provedbom intervjua s odabranim poslodavcima s ciljem definiranja ključnih poslova, znanja i vještina kako bi se opisalo pojedino zanimanje. Radna skupina za kvalitetu bavila se analizom najboljih praksi u području kvalitete nastave i rada nastavnika na razini sveučilišta i fakulteta. Pritom je poseban naglasak stavljan na definiranje upitnika o vrednovanju.

Datum početka
Datum završetka
Nastavak anketiranja poslodavaca i sastanak radne skupine za kvalitetu

Priprema za anketiranje poslodavaca

Koordinatori radnih skupina na projektu DIP2Future su tijekom studenog i prosinca 2019. te siječnja 2020. godine održali niz sastanaka s ciljem što kvalitetnije pripreme za anketiranje poslodavaca, koje je planirano u ožujku ove godine. Tijekom studenog i prosinca 2019. godine te siječnja 2020. godine održani su intenzivni sastanci s ciljem pripreme ankete o standardima zanimanja. Tijekom protekla tri mjeseca radne skupine su pripremale finalnu verziju ankete, pri čemu je izrađen detaljan popis ključnih poslova, znanja i vještina specifičnih za pojedino zanimanje, ali i onih koji nadilaze pojedino zanimanje. Tijekom veljače i ožujka ove godine planirana je priprema voditelja i pomoćnika za vođeno anketiranje poslodavaca i strukturirane razgovore. Prilikom anketiranja poslodavaca, radne skupine će voditi računa o tome da teritorijalno svi poslodavci budu obuhvaćeni podjednako, a isto tako da podjednako budu zastupljene sve vrste poduzeća – velika, srednja i mala. Nakon provedene ankete i obrade dobivenih podataka trebao bi biti dovršen kompletni prijedlog novih standarda zanimanja s ključnim poslovima, znanjima i vještinama koje obuhvaća pojedini standard zanimanja.

Datum početka
Datum završetka
Priprema za anketiranje poslodavaca

Tvrtke iz cijele Hrvatske sudjelovale u fokus grupama projekta
Sastanci radnih skupina i predstavnika poslodavaca iz cijele Hrvatske u fokus grupama održani su u tjednu od 14. do 18. listopada 2019. na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Uloga predstavnika poslodavaca bila je iz vlastite perspektive predstaviti znanja i vještine koje bi trebale imati osobe koje se bave pojedinim područjima rada u skladu s kojima će se razvijati novi studijski programi. Obzirom da je glavna aktivnost ovog projekta razvoj novih studijskih programa iz područja Podatkovnih tehnologija i umjetne inteligencije, Upravljanja sustavima informacijske sigurnosti i privatnosti, Distribuiranih i interaktivnih sustava te Upravljanja transformacijom i inovacijom poslovnih sustava, takva su saznanja radnim skupinama prijeko potrebna u njihovom razvoju. U svrhu što boljeg razvoja i prilagodbe kurikuluma novih studijskih programa potrebama na tržištu rada prate se upute Metodologije za izradu standarda kvalifikacija, a ona predviđa sudjelovanje poslodavaca u kreiranju kurikuluma.
Datum početka
Datum završetka
Fokus grupe

Članovi radne skupine Upravljanje sustavima informacijske sigurnosti i privatnosti održali radni sastanak na FOI-ju

Članovi radne skupine Upravljanje sustavima informacijske sigurnosti i privatnosti održali su radni sastanak s ciljem izrade ankete s ključnim poslovima za razvoj standarda zanimanja. Prisutni članovi tima, prof. dr. sc. Željko Hutinski, prof. dr. sc. Dragutin Kermek, izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec, izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić te doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić iznijeli su svoje prethodne zasebne dopune te zajednički nastavili rad na dokumentu.

Datum početka
Datum završetka
Članovi radne skupine Upravljanje sustavima informacijske sigurnosti i privatnosti održali radni sastanak na FOI-ju

Voditelji radnih skupina dali prijedloge za nove standarde zanimanja

Koordinatori i članovi radnih skupina održali su sastanak u Vijećnici FOI-ja, na kojem su definirali daljnje aktivnosti vezane uz izradu standarda zanimanja, a one će obuhvatiti rad na prilagodbi i optimizaciji ankete, zatim provedbi ankete, a potom i sistematizaciju informacija i podataka prikupljenih anketom, nakon čega će se formalizirati standardi zanimanja u IKT području.

Datum početka
Datum završetka
Koordinatori i članovi radnih skupina

Na FOI-ju održan sastanak na temu kreiranja i prilagodbe anketnih upitnika

Članovi koordinacijskog tima i voditelji radnih skupina su se upoznali s procedurom prilagodbe anketnih upitnika, sukladno dobivenoj Metodologiji za izradu standarda zanimanja. U okviru projekta, članovi radnih skupina će napraviti draft verzije anketnih upitnika, u koje će unositi povratne informacije od odabranih poslodavaca, a vezano uz ključne poslove, razinu potrebnog znanja i vještina, sukladno odabranim zanimanjima. Na sastanku je dogovoreno da će i poslodavci moći unositi svoje prijedloge unutar anketa. Voditelji radnih skupina su na sastanku detaljno razradili plan rada i utvrdili termine za razradu spomenutog drafta anketnih upitnika.Članovi koordinacijskog tima i voditelji radnih skupina su se upoznali s procedurom prilagodbe anketnih upitnika, sukladno dobivenoj Metodologiji za izradu standarda zanimanja. U okviru projekta, članovi radnih skupina će napraviti draft verzije anketnih upitnika, u koje će unositi povratne informacije od odabranih poslodavaca, a vezano uz ključne poslove, razinu potrebnog znanja i vještina, sukladno odabranim zanimanjima. Na sastanku je dogovoreno da će i poslodavci moći unositi svoje prijedloge unutar anketa. Voditelji radnih skupina su na sastanku detaljno razradili plan rada i utvrdili termine za razradu spomenutog drafta anketnih upitnika.

Datum početka
Datum završetka
Sastanak koordinacijskog tima i voditelja radnih skupina