O projektu DIP2Future

Svrha je projekta razvoj obrazovnih programa, standarda kvalifikacija i standarda zanimanja iz područja IKT-a u skladu s HKO-om. Projekt će provesti FOI Varaždin u partnerstvu s Odjelom za informatiku Sveučilišta u Rijeci (OIRI), a razvit će se 4 nova studijska programa: 1) Podatkovne tehnologije i umjetna inteligencija, 2) Upravljanje sustavima informacijske sigurnosti i privatnosti, 3) Distribuirani i interaktivni sustavi i 4) Upravljanje transformacijom i inovacijom poslovnih sustava.

Budući da IKT sektor karakteriziraju inovacije, podrška dijelovima industrije visoke vrijednosti i značajna ovisnost o kontinuiranom tehnološkom napretku, IKT profesionalci će u budućnosti morati kombinirati nove digitalne vještine s menadžerskim vještinama te trendovima kao što su digitalno vodstvo, veliki podaci, računarstvo u oblaku, Internet stvari, pametni sustavi, tako da se predviđa stvaranje novih zanimanja. Od novih tehnologija, predviđa se da će Internet stvari imati najopsežniji utjecaj na industriju i biti osnovna tehnologija za napredak područja umjetne inteligencije i robotike. U Europi će do 2025. broj novih radnih mjesta koja se odnose na analizu velikih količina podataka porasti na 4 792 000 (ICD 2018), a do 2022. za 350 000 novih radnih mjesta iz područja informacijske sigurnosti (Infosec, 2017). Prema procjeni World Economic Foruma iz 2018. očekuju se promjene u IKT zanimanjima tako da će fokus biti na skupini zanimanja analitičar i razvojni inženjer, analitičar informacijske sigurnosti i analitičar podataka, gdje će biti velikih promjena u zahtjevima za novim vještinama IKT profesionalaca. Navedeni podaci govore o potrebi za novim kompetencijama i znanjima za poslove budućnosti te o paralelnom porastu potražnje za stručnjacima iz područja IKT. Stoga postoji potreba za edukacijom i osposobljavanjem koje će stvoriti adekvatan kadar te zadovoljiti potražnju na tržištu rada i podići razinu IKT vještina. FOI s partnerom želi preuzeti odgovornost za predlaganje standarda zanimanja, kvalifikacija i studijskih programa iz područja IKT-a koji će utjecati na povećanje konkurentnosti pojedinca u RH i EU, ali i unaprjeđenje gospodarskih rezultata.

Ciljevi Projekta

Cilj projekta je razviti nove studijske programe iz područja IKT-a kojima će se zadovoljiti potrebe za stjecanjem odgovarajućih vještina i kompetencija IKT profesionalaca sukladno zahtjevima tržišta rada i trendovima u tehnološkom napretku. Predviđen je razvoj 4 nova studijska programa: 1) Podatkovne tehnologije i umjetna inteligencija, 2) Upravljanje sustavima informacijske sigurnosti i privatnosti, 3) Distribuirani i interaktivni sustavi i 4) Upravljanje transformacijom i inovacijom poslovnih sustava. Cilj razvoja novih programa predviđenih projektom je unaprjeđenje postupaka osiguranja kvalitete visokog obrazovanja i unaprjeđenje nastavne djelatnosti temeljeno na HKO metodologiji kao i povećanje zapošljivosti IKT profesionalaca.

DIP2Future Photo by rawpixel.com from Pexels

Aktivnosti na projektu

Trajanje i vrijednost projekta

Projekt je je započeo s provedbom u ožujku 2019. godine, a planirani završetak projekta je ožujak 2022. godine.
Ukupna vrijednost projekta DIP2Future iznosi 3.871.527,62 kuna.
DIP2Future Source: pexels.com

Partneri na projektu

Projektni tim