Fakultet organizacije i informatike

FOI kao nositelj projekta s partnerom želi preuzeti odgovornost za predlaganje standarda zanimanja, kvalifikacija i studijskih programa iz područja IKT-a koji će utjecati na povećanje konkurentnosti pojedinca u RH i EU, ali i na unaprjeđenje gospodarskih rezultata.

Fakultet organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu je visokoobrazovna, međunarodno prepoznatljiva institucija u interdisciplinarnom području informatike, organizacije i poslovanja koja kroz izvrsnost te sinergiju istraživačkog, stručnog i nastavnog rada obrazuje studente dugoročno konkurentne na tržištu rada i nositelje gospodarskih i društvenih promjena.

Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku

Partner izvodi studijske programe iz područja informatike i izdaje kvalifikacije na preddiplomskoj i diplomskoj razini u području informatike. Svojim iskustvom će pridonijeti izradi standarda kvalifikacija i standarda zanimanja u području novih studijskih programa.