DIP2Future: Razvoj obrazovnih programa, standarda kvalifikacija i standarda zanimanja iz područja IKT-a u skladu s HKO-om

Projekt provodi Fakultet organizacije i informatike Varaždin (FOI) u partnerstvu s Odjelom za informatiku Sveučilišta u Rijeci (OIRI), a u sklopu projekta razvijaju se 4 nova studijska programa: 1) Podatkovne tehnologije i umjetna inteligencija, 2) Upravljanje sustavima informacijske sigurnosti i privatnosti, 3) Distribuirani i interaktivni sustavi i 4) Upravljanje transformacijom i inovacijom poslovnih sustava.

Cilj projekta je razviti nove studijske programe iz područja IKT-a u kojima će se zadovoljiti potrebe za stjecanjem odgovarajućih vještina i kompetencija IKT profesionalaca sukladno zahtjevima tržišta rada i trendovima u tehnološkom napretku.

Najnovije vijesti

Intenzivni radni sastanci članova radnih skupina projekta DIP2Future nastavljeni su i tijekom rujna 2020. godine.
Analiza prikupljenih podataka
Tijekom mjeseca kolovoza članovi projektnog tima provodili su početne analize prikupljenih informacija od strane poslodavaca/zaposlenika koje će biti temelj za izradu standarda zanimanja.

Aktivnosti za unaprjeđenje nastavne djelatnosti i unaprjeđenje postupaka kvalitete visokog obrazovanja