DIP2Future u siječnju

U siječnju su članovi projektnog tima intenzivno radili na završetku projektnih aktivnosti. Pošto siječanj predstavlja kralj zimskog semestra završena je i projektna nastava koja je organizirana za studente ne predmetu Upravljanje informatičkim uslugama. 

Radne skupine intenzivno na završetku prijedloga standard kvalifikacija pa su definirane potrebni elementi za opis skupova ishoda učenja kao i struktura obaveznih i izbornih skupova ishoda učenja.

Također započeto je planiranje radionica za unapređenje nastavničkih kompetencija, koje bi trebale imati fokus na nove strategije poučavanja, a samim time i načine provjere postignutih ishoda učenja. Edukacije će trajati tjedan dana, namijenjene su svim nastavnicima Fakulteta organizacije i informatike kao i članovima projektnog tima.